Transporter

Vi transporterar dagligen en mängd olika flytande produkter inom olika områden. Vi kan bland annat hjälpa er med transporter av drivmedel, eldningsoljor och Bioprodukter.

Dessutom kan vi hjälpa dig med:

  • transport av bitumen
  • transport av kemikalier
  • transporter av bensin
  • transporter av tjocka och tunna eldningsoljor
  • transporter av biologiska tjockoljor
  • transporter av alkylatbensin
  • transporter av smörjmedel

Behöver du hjälp att transportera någon flytande produkt som inte finns i listan? Kontakta oss så kan vi säkert hjälpa dig!